WTC Klimmen

Een wielertourclub met een lang verleden. Onze thuisbasis hebben wij in het hooggelegen dorpje Klimmen. Centraal gelegen in Zuid-Limburg. Van hieruit rijden wij regelmatig richting Duitsland (Eifel) of zuidelijker naar de Voerstreek of Ardennen. Uiteraard schuwen we onze eigen Limburgse heuvels ook niet!

Historie

Onze vereniging is officieel opgericht op 1 september 1981.
De eerste leden van onze fietsclub waren voetballers van de plaatselijke trots de voetbalvereniging Klimmania TC (toen nog gewoon Klimmania). Naast vrienden op het voetbalveld waren het ook vrienden en vaste cafébezoekers van het toenmalige café van Roos en wijlen Hans Claessen. Als het einde van het voetbalseizoen naderde en de kansen op een kampioenschap toch al verkeken waren, kregen deze leden ook interesse in andere sporten, zoals wielrennen. Toentertijd vonden in het voorjaar avondvierdaagsen op home-trainers plaats, die veel publiek trokken en waar het bier rijkelijk vloeide. Zo ook in café Claessen.  De plaatselijke ondernemers gingen op zoek naar wielertalent die voor hun de premies bij elkaar moesten fietsen. Ook hadden wij toen enkele coureurs in ons dorp met een amateurlicentie. Redenen die van menigeen het  wielerbloed harder deed stromen.

Na de avondvierdaagsen gingen zodoende een aantal jongens fietsen op de zondagmorgen. Dit liep zo goed dat besloten werd tot de oprichting van een wielerclub: de Wieler Trim Club (WTC) Klimmen. Dat gebeurde in september 1981. Nog steeds hebben we twee van de oprichters, oftewel oer-WTC-ers, onder onze gelederen: Matthieu Dullens, tevens vanaf het eerste uur tot februari 2016 onze secretaris, en Ad Bertholet, voorzitter van 1999 tot 2009.

In de eerste jaren was het ledental zeer bescheiden. De ritten werden gezamenlijk verreden, regelmatig vergezeld door een volgauto. Menigmaal werd er ‘aangereden’ om op een zonnig terras de door Hans Claessen gul gegeven penningen in consumpties om te zetten.

Tijdens het eerste volledige jaar van ons bestaan, 1982, werd de eerste Klimmen-Banneux-Klimmen georganiseerd. Enkele honderden fietsers kwamen daar op af. Werd in de eerste jaren het café en daarna café én garderobe van ’t Köppelke gebruikt om de inschrijvingen af te handelen, begin jaren negentig waren we zodanig uit ons eerste jasje gegroeid, dat de grote zaal en het terras ‘achterom’ voor de ontvangst van de in aantal groeiende deelnemers moest worden ingericht. Dit groeiend aantal deelnemers noopte ons ook de hele organisatie goed in orde te hebben. De grote hoeveelheid enthousiaste leden en vrijwilligers zijn daar elk jaar weer met vlag en wimpel in geslaagd. Wat KBK betreft kunnen we zeggen dat we een landelijk zeer goed bekend staande toertocht in handen hadden, aantrekkelijk voor fietsminnend Nederland en met recht een klassieker onder de toertochten. Helaas kwam aan KBK een eind. Problemen met de Belgische overheid was er al oorzaak van dat de route van KBK2011 op de laatste vrijdag nog in allerijl moest worden omgelegd, omdat verschillende gemeenten in de Voerstreek ons de toegang weigerden. In 2012 werd een alternatief gemaakt om voornoemde problemen te omzeilen: Klimmen-Monschau-Klimmen. Beide laatste tochten werden georganiseerd vanuit Villa de Proosdij en waren een groot succes met ruim 3000 deelnemers ieder. Verdere problematiek met toertochten in Limburg leidden er toe dat in de jaren 2013 en 2014 de WTC geen tocht heeft georganiseerd. Vanaf 2014 is een start gemaakt met de Nordeifeltour met als startlocatie Eicherscheid (Simmerath), de woonplaats van ons uit Klimmen verhuisd lid Ruud Schlenter, de initiële animator van de Nordeifeltour. Bij beide tochten lag het aantal inschrijvingen op ruim 1200.
Sinds enkele jaren wordt de Nordeifeltour niet meer georganiseerd. Vergunningsperikelen in Duitsland liggen hieraan ten grondslag.

In de loop der tijd groeide ook ons ledental. De laatste jaren schommelt dit aantal rond de 75 leden. Dit grote aantal was de reden dat het gezamenlijk fietsen van alle leden vanaf 1999 tot het verleden is gaan behoren. Enkele jaren hebben we twee groepen gehad, de A- en B-groep. Vrij snel daarna is de T-groep ontstaan, de zogenaamde tussengroep. De naamgeving van deze groep was niet alleen gebaseerd op de eerste letter van tussengroep, maar ook omdat een aantal leden van de B-groep niet wilde ‘degraderen’ naar een C-groep. Sinds 2014 is er ook een 10 uur-groep, de recreatieve groep, vooral bedoeld voor voorzichtig beginnende nieuwe leden of leden die een uurtje later aan hun tochtje willen beginnen. Zo zijn we er in geslaagd om elk lid naar eigen niveau de zondagse ritten aan te kunnen bieden. In deze is onze vereniging waarschijnlijk ook uniek: elke zondag voor elke groep een andere tocht door Zuid-Limburg, Belgisch Limburg, de Duitse Eifel en/of de Belgische Voerstreek.

In de loop der tijd zijn onze vaste leden uiteraard zelf ook wat ouder geworden, steeds meer leden bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit heeft er toe geleid dat er een geleidelijk groeiende pensionado groep is ontstaan. De oudjes vertrekken elke dinsdag- en donderdagmorgen om 10 uur voor een rit van 2 tot 3 uur. Bij goed weer in de zomertijd wordt in onderling overleg besloten een langere rit te maken met vertrek om 09.00/09.30 uur.

Met het groter worden als wielervereniging komen ook andere zaken buiten het zondagse fietsrondje aan bod. Als je met een groep gelijk gezinde wielrenners op stap gaat, wil je er ook hetzelfde uitzien. In de beginjaren werd door de vereniging aan alle leden een shirt ter beschikking gesteld. De bekostiging werd o.a. gedaan door een toeschietelijke Hans Claessen, later gedurende enige jaren door bakkerij Lemmens, die onze eerste officiële maar bescheiden sponsor was. Enkele jaren hebben we zo in het ‘bakkerstruitje’ rond gereden. Inmiddels was Jan Daniëls, eigenaar van installatiebedrijf JADAN, lid van onze vereniging geworden. Toen we voor de viering van ons vierde lustrum stonden, was Jan bereid om als onze eerste serieuze sponsor te gaan fungeren. Dat een relatief kleine wielervereniging, zoals wij zijn, natuurlijk niet bij uitstek het beste reclamemiddel voor een installatiebedrijf is, moge duidelijk zijn. De motivatie van Jan om onze sponsor te worden en dit gedurende nu (januari 2017) al meer dan 15 jaren te zijn, was kort maar des te krachtiger: “Uit clubliefde!” JADAN was de belangrijke geldschieter van ons eerste volwaardige kledingpakket, merk BioRacer. Bij ons lustrum in 2016, dus 35 jaar WTC, heeft Jan zich nogmaals voor 5 jaar aan onze vereniging als sponsor gebonden.

Een tweede belangrijke sponsor werd gevonden aan de vooravond van ons zilveren bestaan: Jos Feron Fietsspecialist uit Schimmert. Door hand- en spandiensten tijdens KBK hadden we Jos al leren kennen en dat heeft tot deze nieuwe band geleid. Een relatie tussen een wielervereniging en een gespecialiseerde fietsenzaak ligt natuurlijk erg voor de hand. Wij vinden het toch een hele eer dat Jos Feron dit heeft willen aangaan met onze vereniging. Samen met JADAN is dus in 2006 een tweede kledingpakket, merk Ultima, en in 2011 een derde pakket, merk Santini, aangeschaft. Beide pakketten waren wederom gebaseerd op een eigen ontwerp.

Vanaf 2016 werd JADAN onze enige sponsor. Vanaf datzelfde jaar was ons kledingpakket van het merk Milremo en wederom een eigen ontwerp. Alle genoemde ontwerpen waren van Stephan Lambij, toenmalig lid van onze vereniging.

Inmiddels heeft de club sinds eind 2021 twee nieuwe sponsors te weten Arega Medical, het bedrijf van ons lid Teun Grooters en Etesian IT Consulting, waar ons lid Kevin Martins als managing partner werkzaam is. Daarbij hoort natuurlijk een nieuw fris ontwerp in de kleuren van Arega Pharma. Bioracer is de nieuwe leverancier van de kleding geworden.