De WTC

Is clubkleding verplicht?

Ja, dat is verplicht tijdens de zondagse clubritten in het seizoen ( maart t/m oktober) en andere door de club aangemerkte clubactiviteiten met kledingvoorschrift (bijvoorbeeld de clubdag). Het betreft de laatst aangeschafte kleding. Dus geen vreemde windvesten of winterjacks.
Dit komt de uniformiteit van de club ten goede, draagt bij aan de veiligheid van haar leden en is tevens een verplichting ten opzichte van de sponsor(en). Vermenging van oude en nieuwe kleding is daarom niet toegestaan.

Wat is het banknummer van de WTC Klimmen?

NL07 RABO 0125 9218 37

Wat is het correspondentieadres van de WTC Klimmen?

Vleetkamp 13, 6374NS Landgraaf