A-groep

Bij de A-groep is gemiddelde snelheid, afhankelijk van het parcours, 25 tot 30 km/uur. Afstanden 80 á 90 km. Deze groep bestaat uit ongeveer 15 personen. Regelmatig wordt er een langere rit gepland. De vertrektijd wordt dan via de agenda bekend gemaakt. In de wintermaanden vertrekt deze groep bij voldoende belangstelling om 09.30 uur, anders om…

T-groep

T-groep (groep Tussen de A- en B-groep), gemiddelde snelheid van de groep, afhankelijk van het parcours, 24 tot 28 km/uur. Deze groep bestaat uit ongeveer 15 personen. Ook deze groep rijdt enige langere tochten per seizoen met een vroeger vertrekuur. Zie hiervoor de agenda. Vertrek in de wintermaanden om 10.00 uur.

B-groep

Bij de B-groep is gemiddelde snelheid van de groep, afhankelijk van het parcours, 22 tot 26 km/uur. Deze groep bestaat uit ongeveer 25 personen. Vertrek in de wintermaanden om 10.00 uur.

10-uur groep

De 10-uur groep. Zoals de naam suggereert, vertrekt deze groep om 10 uur. Doelstelling is steeds een rit na keuze van omstreeks 50 km in een rustig tempo voor de oudjes, minder getrainden en beginners. Vertrek in de wintermaanden om (consequent) 10 uur.